Živočíšna výroba

Živočíšna výroba PD je rozdelená do troch stredísk s nasledovným zameraním.

Farma Bohunice

  • Chov dojníc Bohunice

Zodpovedný vedúci:

Ing. OSRMANOVÁ Mária

Kontakt: 0905 394 138, 042/ 4492 744
Email: farmabohunice@pdpruske.sk

Farma je orientovaná na chov dojníc holsteinského plemena červenej variety s pridelenou ročnou produkčnou kvótou 2.850.000,- litrov.

Pôvodne bol objekt farmy postavený ako výkrmňa pre 2 000 ks HD. Od roku 2001 prebieha rekonštrukcia jednotlivých objektov na chov dojníc uzatvoreným obratom stáda.

Úžitkovosť dojníc podľa kontroly úžitkovosti dosahuje cca 7 500 l.

Možná spolupráca:

  • – predaj surového kravského mlieka
  • – predaj mliečnych zástavových býčkov
  • – nákup a predaj jatočných kráv a jalovíc

—————————————————————————————————————————

Farma Mikušovce

  • Chov kráv bez trhovej produkcie mliekaMikusovce

Zodpovedný vedúci:

Bartoš Jozef

Kontakt: 0905 254 012, 042/ 4464 031
Email: pdpruske@pdpruske.sk

Farma Mikušovce sa zaoberá chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka plemena limousine. Pre farmu dojníc v Bohuniciach odchováva časť mladého dobytka – jalovíc pastevným spôsobom. Okrajovo sa na farme chovajú aj kozy a sliepky.
Mládež z priľahlých obcí Červený Kameň a Mikušovce sa vo voľnom čase venuje v priestoroch farmy chovu a ošetrovaniu koní s možnosťou jazdy v okolitej krajine, prípadne aj ako dozor pri pastve HD.

Možná spolupráca:

  • predaj zástavového HD
  • predaj jatočných kráv a jalovíc

—————————————————————————————————————————

Farma Pruské

  • Výkrm býkov

Zodpovedný vedúci:

Ing. KOPŠO Ján
Kontakt: 0905 423 561, 042/ 4492 525
Email: j.kopso@pdpruske.sk

Farma Pruské sa zaoberá výkrmom HD – býkov holsteinského plemena červenej variety a býkov plemena limousine z chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka.

Možná spolupráca:

  • predaj jatočných býkov vo váhe nad 550kg (cca 12ks mesačne)