Kontakt

Základné údaje

Poštová adresa:

Poľnohospodárske družstvo ,,Vršatec“
Pruské 118
018 52 Pruské

E-mail: pdpruske@pdpruske.sk

Web: www.pdpruske.sk

Kontakt:

Ústredňa:            042/4492 525 – 7
Predseda:            042/4492 612
Fax:                    042/4492 512

IČO: 00 200 166
DIČ: 2020436242
IČ DPH: SK 2020436242

IBAN: SK48 0200 0001 8200 0131 2372

OR OS Trenčín Oddiel: Dr Vložka číslo: 103/R

GOOGLE MAPA

 

Informácie pre členov a vlastníkov pôdy

Ing. Jahodková Anna

042/4492 525-7

a.jahodkova@pdpruske.sk

  • zmeny údajov v registri členov družstva
  • zánik členstva
  • prevod členských práv a povinností
  • nákup a predaj družstevných podielnických listov (DPL)
  • dedičské konanie (vyrovnacie podiely)

 

 • dohody o vysporiadaní vyrovnacieho podielu pri zániku členstva

 

    Ing. Domáňová Mária

  042/4492 525-7

  m.domanova@pdpruske.sk

 • nákup a prenájom poľnohospodárskej pôdy
 • uzatváranie zmlúv o prenájme poľnohospodárskej pôdy
 • dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy – záhumenky

 

    Šatková Zdena

  042/4492 525-7

  z.satkova@pdpruske.sk

 • sociálne zabezpečenie (dôchodky, rodinné prídavky, sociálne dávky a pod.) a zdravotné poistenie

 

    Šatková Viera

  042/44925 25-7

  v.satkova@pdpruske.sk

Personálne oddelenie – príjem do pracovného pomeru.Priebežne príjmeme do pracovného pomeru:

 

 • traktorista (vodič, strojník)
 • dojič
 • ošetrovateľ hospodárskych zvierat
 • galvanizér
 • murár

O nás

Družstvo vzniklo rozdelením pôvodného Jednotného roľníckeho družstva Pruské na tri právne subjekty-RPD Tuchyňa, RPD Červený Kameň a PD Pruské dňa 1.2.1991.

Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 11.12.1992 po transformácii v zmysle zákona č.42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zákonom č. 513/91 Zb.

Štatutárny orgán družstva – predstavenstvo:

Predseda predstavenstva

 • Ing. Ján Kopšo

Podpredseda predstavenstva

 • Ing. Anna Jahodková

Členovia predstavenstva

 • Ing. Mária Domáňová
 • Jozef Bartoš
 • František Černej
 • Daniel Mešo
 • Ing. Patrik Kopšo

Kontrolná komisia:

Predseda komisie

 • Ing. Pavol Vetrík

Členovia komisie

 • Viera Šatková
 • Daniela Púčková

Priemerný počet zamestnancov – 75

Výška zapisovaného základného imania 263 940 EUR

Projekty EÚ