Stavebná skupina

Zodpovedný vedúci:

Černej Františekstavbari
Kontakt: 0903 188 368, 042/ 4492 525
Email: pdpruske@pdpruske.sk

Činnosť stavebnej skupiny je zameraná najmä na opravy, údržbu a modernizáciu nehnuteľného majetku družstva. Pracovníci sa v prípade potreby podieľajú na plnení nárazových prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

V poslednom období sa stredisko prezentovalo viacerými kvalitne ukončenými zákazkami (oprava bývalého teľatníka, rekonštrukcia pôrodne dojníc v Bohuniciach, rekonštrukcia kravína na výkrm býkov, rekonštrukcia sociálnych zariadení v administratívnej budove v Pruskom a pod.).