Zavedenie výroby kŕmnych zmesí

Názov Projektu: Zavedenie výroby kŕmnych zmesí

Miesto realizácie Aktivít Projektu: SR, Ilava, Pruské

Kód Projektu: 042TN080042

Číslo výzvy: 8/PRV/2015

Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku – časť B; Investície do spracovanie, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej potreby

Podopatrenie č./názov: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov: 7 Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie a uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.