• Základné údaje

  Posted on 15 októbra, 2013 by in Uncategorized

   

  Vitajte na stránke Poľnohospodárske družstva „Vršatec“ Pruské.

  Základné údaje

  Adresa: Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“, 018 52 Pruské

  IČO: 00 200 166
  DIČ: 2020436242
  IČ DPH: SK 2020436242

  Tel: 042/ 4492 525
  Fax: 042/ 4492 512
  Email: pdpruske@pdpruske.sk

  O nás

  Družstvo vzniklo rozdelením pôvodného Jednotného roľníckeho družstva Pruské na tri právne subjekty – RPD Tuchyňa, RPD Červený Kameň a PD Pruské dňa 1.2.1991.

  Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 11.12.1992 po transformácii v zmysle zákona č.42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zákonom č. 513/91 Zb.

  Priemerný počet zamestnancov – 75

  Výška zapisovaného základného imania – 263 940 €

  Základný členský vklad – 498 €

  Štatutárny orgán družstva

  • Predstavenstvo

  Ing. Kopšo Ján – predseda predstavenstva
  Ing. Jahodková Anna – podpredseda predstavenstva
  Ing. Domáňová Mária
  Bartoš Jozef
  Černej František
  Mešo Daniel
  Kopšo Patrik

  • Kontrolná komisia

  Ing. Vetrík Pavol – predseda komisie
  Šatková Viera
  Púčková Daniela

Comments are closed.