Modernizácia živočíšnej výroby Poľnohospodárskeho družstva „Vršatec“