Modernizácia strojového parku v rámci ŽV Poľnohospodárskeho družstva „Vršatec“