Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby Poľnohospodárskeho družstva „Vršatec“