Modernizácia farmy PD Vršatec

Názov Projektu: Modernizácia farmy PD Vršatec

Miesto realizácie Aktivít Projektu: SR, Ilava, Pruské

Kód Projektu: 041TN500096

Číslo výzvy: 50/PRV/2020 – AKTUALIZÁCIA Č.1

Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku 

Podopatrenie č./názov: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Živočíšna výroba

Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov: 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.