Mechanizácia

Stredisko mechanizácie poskytuje služby v oblasti poľných mechanizovaných prác, dopravy a opravárenskej činnosti najmä pre potreby vnútropodnikových stredísk.

Slide 2

Rastlinná výroba

PD ,,Vršatec“ Pruské obhospodaruje 1529 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 835 ha orná pôda a 694 ha TTP

Slide 3

Farma Bohunice

Chov dojníc holsteinského plemena červenej variety

Slide 4

Živočíšna výroba

Chov dojníc
Chov kráv bez trhovej produkcie mlieka
Výkrm býkov

Slide 5

GO štartéry

V pridruženej výrobe GO-štartéry opravujeme všetky značky a typy alternátorov a štartérov pre osobné, úžitkové a nákladné automobily, poskytujeme opravy elektroinštalácie...

Peter Remšík
pdpruske@pdpruske.sk
Kontakt: 042/ 4492 525
0907 287 813

Pôda

- nákup a prenájom poľnohospodárskej pôdy
- uzatváranie zmlúv o prenájme poľnohospodárskej pôdy
- dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy – záhumenky

Ing. Mária Domáňová
m.domanova@pdpruske.sk
Kontakt: 042/ 4492 525

Zinkovňa

V pridruženej výrobe – zinkovňa vykonávame povrchovú úpravu kovov - galvanické zinkovanie.

Daniel Mešo
d.meso@pdpruske.sk
Kontakt:
0903 804 684
042/ 4492 707

Kontakt

Poľnohospodárske družstvo "Vršatec"
Pruské 118,
018 52 Pruské

IČO: 00 200 166
DIČ: 2020436242
IČ DPH: SK 2020436242

pdpruske@pdpruske.sk
Tel: 042/ 4492 525
Fax: 042/ 4492 512

Cieľom našej práce je zveľadovanie krajiny a udržanie zamestnanosti v regióne.
Ing. Ján Kopšo - predseda PD